Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen Landgoed Altenbroek gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren op het moment dat u onze terreinen en gebouwen betreedt.

 1. Alle aanwijzingen van medewerkers van Landgoed Altenbroek, die verband houden met deze huisregels dienen altijd te worden opgevolgd.
   
 2. Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
   
 3. Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
   
 4. Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar.
   
 5. Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons Hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. 
   
 6. Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
   
 7. Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
   
 8. De Directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het Hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
   
 9. Binnen Landgoed Altenbroek zijn huisdieren niet toegestaan.
   
 10. Het is niet toegestaan om eigendommen van Landgoed Altenbroek mee te nemen buiten de gebouwen. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen stelt Landgoed Altenbroek de betrokkenen aansprakelijk voor de reparatie- en/of vervangingskosten van deze eigendommen.
   
 11. Wij schenken geen alcoholhoudende dranken aan personen onder de 18 jaar.Onze medewerkers kunnen bij twijfel om een geldig identiteitsbewijs vragen.
   
 12. Het is niet toegestaan om verdovende middelen te nuttigen, te verhandelen en/of bij zich te hebben binnen de gebouwen van Landgoed Altenbroek. Dit geldt ook voor de kamers/suites.
   
 13. Wij vragen u de natuurlijke rust en stilte van onze locatie te respecteren. Het is derhalve niet toegestaan om overlast te veroorzaken door het luisteren naar harde muziek, onhebbelijk gedrag of door het veroorzaken van andersoortig lawaai.
   
 14. Landgoed Altenbroek is volledig rookvrij. Het is derhalve niet toegestaan om binnen onze gebouwen te roken. Dit rookverbod geldt ook voor de kamers/suites. Indien het management vaststelt dat het rookverbod is overtreden bedragen de schoonmaakosten €250 per overtreding per kamer. Ook dient u het hotel te verlaten.